Info

PROksi on avoin oppimisympäristö opiskelijaprojekteille, jotka perustuvat vahvasti vertaisoppimiseen. Alustan tarkoituksena on yhdistää opiskelija, opettaja ja työelämän edustajat monisuuntaiseen osaamisen ja tiedon jakoon. Projektit voivat olla opinnäytetöitä tai muita opiskelijaprojekteja.

Työelämän edustajien on helppo osallistua jättämällä projektiaihe PROksin aihepankkiin. Projektin aihe voi olla omaa organisaatiota kehittävä. Aiheeseen tarttuva opikselija sopii opettajansa kanssa koulussa kuinka aihe saadaan sopimaan opintoihin.

Avoin ympäristö antaa työelämän edustajille mahdollisuuden osallistua tilaamiensa projektien ohjaukseen jo niiden työstövaiheessa. Työelämä voi siis hyödyntää ammattikorkeakoulun osaamista ja samalla parantaa opintojen ja työelämän todellisten tarpeiden vastaavuutta.

Opiskelijalle PROksi antaa hyvän mahdollisuuden oman osaamisen esille tuomiseen. Projektien läpi saattamisessa opiskelija voi hyödyntää laajaa asiantuntevaa vertaisverkostoa.

PROksin on luonut Metropolian Reititin-hanke.

PROksin dokumentaatio käyttö- ja asennusohjeineen löytyy täältä

Yhteystiedot

etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Projektipäällikkö
Matti Rantala

 

Hyödyllisiä työkaluja

Palvelun tämän hetkisessä kehitysvaiheessa on tarjottu ominaisuudet käyttäjien väliseen kommunikointiin ja keskusteluun opinnäytetöistä. Itse opinnäytetyön kirjoittamiseen suosittelmme olemassa olevia ilmaisia ratkaisuja, jotka on helppo linkittää tai integroida Reittiin. Tässä on esitelty muutamia vaihtoehtoja.

Google Docs

Google Docs on monipuolinen web-selaimella toimiva toimisto-ohjelmisto, johon kuuluu tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelma. Tiedostojen muokkaaminen on mahdollista tehdä monen käyttäjän kanssa reaaliaikaisesti.

Google Docsin ja PROksin käyttö on selvitetty vaihe vaiheelta täällä. Ohjeessa opastetaan oikeanlaisten jakamis- ja oikeusasetusten asettaminen Google Docsissa ja työn linkin tuominen omaan PROksi ryhmään.

Microsoft OneDrive

Microsoftin OneDrive antaa mahdollisuuden jakaa MS Word-tiedostoja Google Docsin tavoin. Tiedostoa voi editoida web-selaimella tai ladata Wordiin työstettäväksi. Palvelu on käytännöllinen varsinkin opinnäytetyöskentelyn loppuvaiheessa, jolloin Metropolian vaatimat Word-tyylimäärittelyt on jo asetettu työhön. OneDrive korvaa aiemman SkyDriven.

Dropbox

Dropbox on tiedostojen synkronointisovellus. Se mahdollistaa tiedostojen synkronoinnin useiden eri laitteiden välillä. Tiedostoja on myös helppo jakaa muiden kanssa ja linkittää Reittiin. Dropboxin ilmaisessa versiossa saa käyttöönsä 2 gigatavua tallennustilaa.

Bitly

Bitly mahdollistaa pitkien linkkien lyhentämisen lukijaystävälliseen muotoon. Voit lyhentää mitä tahansa linkkejä ja seurata helposti niiden trafiikkia.

Reititin – opinnoista työelämään -hanke

Tämä opinnäytetyöskentelyalusta on osa Metropolian kulttuurin ja luovan alan Reititin – opinnoista työelämään -hanketta. Enemmän tietoa löytyy hankkeen kotisivuilta ja wiki-työskentelyalustalta

  1. Tänne voit kommentoida, jos mielessäsi on esim. muita hyviä työkaluja opinnäytetyöskentelyyn.

  2. Onko mielessänne/käytössänne jotakin hyvää miellekarttatyökalua, joka kykenee tallettamaan myös muistiinpanoja sujuvasti? Teksti pitäisi tietysti kyetä myös siirtämään tekstinkäsittelyyn ja/tai powerpointiin. Jakamismielessä olisi tietysti hyvä, jos sen työtilan voisi myös avata ryhmäeditointiin tai ainakin -katseluun.

Jätä kommentti

You must be logged in to post a comment.

1 trackback